Traditioneel vaartuig: Dat is “een vaartuig of de replica ervan, die op grond van zijn leeftijd, zijn technische of karakteristieke constructieve eigenschappen, zijn zeldzaamheid, zijn betekenis voor het behoud van traditionele principes van het zeemanschap of van binnenvaarttechnieken of zijn betekenis voor een tijdperk uit historisch oogpunt het waard zijn, te worden behouden, en in het bijzonder voor demonstratiedoeleinden worden gebruikt”, aldus de wettelijke definitie. NB Ook in deze definitie zélf staan ook weer een heel stel termen. ATV heeft die termen geoperationaliseerd om te gebruiken bij de beoordeling. Het voert voor deze website ver om ook die termen te verklaren. Die verklaring is echter wel beschikbaar.

Goed scheepsbouwgebruik: Het geheel van goede praktijken en ervaringen, gebaseerd op vigerende technische normen, voorschriften en standaarden en die bewezen hebben een goed vaartuig op te leveren.

Gekozen historische datum: Het moment uit de geschiedenis van het vaartuig dat de eigenaar kiest als uitgangspunt voor de beoordeling of het vaartuig als “traditioneel vaartuig” voldoet aan de wettelijke eisen van dat moment.

Staat van een vaartuig: De algehele toestand / conditie van een vaartuig, voor zover die met behulp van normen, voorschriften of standaarden meetbaar en controleerbaar is. Het gaat hierbij om “bouw-, inrichtings- en uitrustingsonderdelen” (ES-TRIN, art. 24:01 lid 2). Bouwonderdelen zijn o.a. toegepaste materialen, constructiedelen en –methoden; inrichtingsonderdelen zijn o.a. bijzondere ruimten en stuurinrichtingen; uitrustingsonderdelen zijn o.a. machines, elektrische apparaten, aandrijvingen, voortstuwingen, navigatie- en informatieapparaten.