Welkom op de website van de stichting Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen (kortweg ATV)

‘Traditionele vaartuigen’ behoren tot ons culturele erfgoed en zijn daarmee de moeite van het behouden waard. Certificering en de daarbij behorende eisen mogen niet leiden tot onevenredige aantasting van de erfgoedwaarde. Die erfgoedwaarde kan het schip zelf zijn of het verhaal dat het schip te vertellen heeft.

De stichting ATV is een door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkende instelling, die mag adviseren over de vraag of een vaartuig een ‘traditioneel vaartuig’ is of niet. Zulke ‘traditionele vaartuigen’ zijn door hun erfgoedwaarde de moeite van het behouden waard. Een positief advies van het ATV is de eerste stap in het verkrijgen van een Binnenschipcertificaat voor deze vaartuigen.

In een Binnenschipcertificaat staan de technische voorschriften waaraan binnenschepen (met een lengte van 20 m of meer of een blokvolume van 100 m3 of meer) moeten voldoen. Die voorschriften moeten zorgen voor de nodige veiligheid op de binnenwateren. In normale gevallen gaat het om standaardvoorschriften. Echter, vooral de wat oudere vaartuigen kunnen vaak niet aan die standaardvoorschriften voldoen. Zulke vaartuigen kunnen echter wel degelijk het behouden waard zijn.

Voor vaartuigen die niet kunnen voldoen aan de standaardvoorschriften, maar die toch het behouden waard zijn, bestaat de mogelijkheid om afwijkende of bijkomende voorschriften vast te stellen, die een gelijkwaardige veiligheid waarborgen. Een voorwaarde om van die mogelijkheid gebruik te maken, is dat een ‘erkend deskundige’, zoals de stichting ATV, heeft geadviseerd dat vaartuig te erkennen als ‘traditioneel vaartuig’.

De belangrijkste (statutaire) doelstelling van het ATV luidt dan ook:
het verstrekken van onafhankelijke en onpartijdige adviezen aan vaartuigeigenaren, opgesteld op grond van beoordeling van die vaartuigen, waarin wordt bevestigd dat moet worden uitgegaan van een geschiktheid van die vaartuigen voor een gebruik als Traditioneel Vaartuig en dat het dientengevolge de moeite waard is die vaartuigen te behouden”.

Deze website geeft informatie over:

  • het ontstaan van de stichting ATV
  • de procedure van certificering
  • de informatie die scheepseigenaren moeten leveren
  • het werkproces van de stichting ATV
  • de medewerkers van de stichting ATV